"Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych"
Rewitalizacja - informacje
data dodania: 2017-09-06
Wójt Gminy Szczurowa informuje, że do dnia 28.09.2017r. do godz. 15:00 został ustalony termin zgłaszania kandydatów na członków Komitetu Rewitalizacji. Zgłoszenia należy składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Szczurowej,...
data dodania: 2017-06-14
Uchwała Nr 855/17 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 1 czerwca 2017 r....
data dodania: 2017-05-17
Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej w sprawie określenia  zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji...
data dodania: 2017-04-12
W związku z art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1777 ze zm.) Wójt Gminy Szczurowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Uchwały Rady Gminy w Szczurowej...
data dodania: 2017-04-03
Na posiedzeniu Radny Gminy Szczurowa w dniu 30 kwietnia 2017 roku   została podjęta uchwała  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla  Gminy Szczurowa  na lata 2016 – 2024....
data dodania: 2017-02-09
Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Szczurowa na lata 2016- 2024. Forma konsultacji społecznych...
data dodania: 2017-01-31
W dniu 26 października 2016 roku Rada Gminy w Szczurowej podjęła uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji....
data dodania: 2017-01-20
Urząd Gminy w Szczurowej zaprasza na spotkanie konsultacyjne Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędzie się 30.01.2017r. (poniedziałek) o godz. 17:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Szczurowej, ul. Rynek 4- sala parter....
data dodania: 2016-12-28
Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 1777) zawiadamiamy, iż w dniu 29 grudnia  2016 roku rozpoczną się konsultacje społeczne projektu...
data dodania: 2016-12-01
W dniu 26 października 2016 roku Rada Gminy w Szczurowej podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Szczurowa...
data dodania: 2016-09-14
Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji.  ...
data dodania: 2016-08-20
Przedmiot konsultacji społecznych:  projekt uchwały Rady Gminy w Szczurowej  w sprawie wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru  rewitalizacji.  ...
data dodania: 2016-08-15
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy w Szczurowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji....